تشکیل کارگروه امور بانوان و خانواده در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در راستای آشنایی بانوان دستگاه های اجرایی استان کردستان با اهمیت ارتباط تغذیه و کودک با شیر مادر، بانوان این اداره کل در چهارمین جلسه‌ی کارگروه امور بانوان و خانواده که درسالن جلسات فرمانداری برگزار شده بود شرکت کردند.