تشکیل کارگروه واگذاری  فضای آزمایشگاه‌های استاندارد کردستان به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای برگزاری جلسه بازگشایی مدارک مربوط به شرکت کنندگان در مزایده واگذاری فضای آزمایشگاه‌ها و تجهیزات این اداره‌کل، در شهرستان‌های مریوان و سقز جهت بهره‌برداری بخش خصوصی به صورت استیجاری، کارگروه واگذاری  فضای آزمایشگاه‌های استاندارد کردستان به بخش خصوصی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اقتصادی و دارایی و دفتر فنی استانداری تشکیل شد.

بر اساس این گزارش در این جلسه طبق فراخوان آگهی مزایده این اداره‌کل در روزنامه‌های کثیرالانتشار دو شرکت پژوهش خاک و بتن ژینگه و پارس لیان اروند به عنوان برنده نهایی مزایده معرفی شدند.