تشکیل کمیته‌ی فنی آسانسور در کردستان

به منظور بررسی پرونده‌های آسانسور ساختمان‌های شخصی و دولتی، جلسه‌ی کمیته ی فنی آسانسور تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در جلسه‌ی کمیته ‌ی فنی آسانسور که با حضور مدیرکل استاندارد کردستان و نمایندگانی از سازمان صمت، اداره‌‌کل راه و شهرسازی و شرکت‌های نصاب آسانسور تشکیل شد، 9 پرونده‌‌ی آسانسور که 6 پرونده ساختمان مسکونی و 3 پرونده تجاری- اداری بود ، بررسی شد.

بر اساس این گزارش: پرونده‌های بررسی شده مربوط به شهرستان‌های سنندج با 7 پرونده و بیجار و کامیارن هر کدام با یک پرونده بررسی و پس از آن با صدور گواهی ایمنی برای 2 پرونده موافقت شد.