تعلیق و ابطال ۱۲۷ پروانه استاندارد در کردستان

در سال گدشته ۱۲۷ پروانه استاندارد در استان کردستان تعلیق و یا ابطال شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان  گفت: با توجه به لزوم نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی استان توسط کارشناسان استاندارد به صورت مستمر متاسفانه در سال ۹۸ تعداد ۱۲۷ پروانه کاریرد علامت استاندارد به دلیل نداشتن کیفیت لازم تعلیق و یا ابطال شد.

او افزود: از این تعداد ۶۲ پروانه به علت عدم رعایت کیفیت و یا عدم تولید و تعطیلی واحد‌های تولیدی، تعلیق شد که تعدادی از آن‌ها پس از رفع نواقص و انطباق با معیار‌های استاندارد رفع تعلیق شدند.

یزدانی بیان کرد: همچنین ۶۵ پروانه به دلیل پیگیری نکردن رفع نواقص رعایت نکردن الزمات کیفیت و استاندارد و یا تولید نکردن و تعطیلی کامل واحد ابطال شد.