تفاهم‌نامه همکاری بین استاندارد کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان منعقد شد

به منظور گسترش همكاري‌هاي علمي، پژوهشي و فنی، تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین اداره‌کل استاندارد کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: هدف از این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های آموزشی، پژوهشی، فن‌آوری، نوآوری و صنعتی، مشارکت مراکز علمی در تدوین‌های ملی و بین المللی استاندارد و همچنین ارائه‌ی خدمات متقابل آموزشی، پژوهشی، ترویجی، علمی و آزمایشگاهی می‌باشد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، استاندارد کردستان زمينه و بستر لازم براي حضور اعضای هیات علمی و كارشناسان واجد شرایط در جلسه‌هاي كميته‌هاي فني متناظر با کمیته‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی و كميته‌هاي ملی را ایجاد خواهد کرد و از پتانسيل‌ تخصصي و کارشناسي دانشگاه در فعاليت‌هاي آموزشي، تخصصي و تحقيقاتي در حوزه‌هاي مرتبط با کیفیت، استاندارد و سایر حوزه‌های مرتبط، بر اساس تعرفه‌های مصوب سازمان ملی استاندارد ایران استفاده خواهد کرد.