تقدیر از مدیران فعال شهربازی سنندج

مدیرکل استاندارد استان کردستان با هدف تشویق مدیران شهرباز‌ی‌ها جهت استانداردسازی تجهیزات بازی از هفت مدیر فعال شهربازی سنندج تقدیر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد کردستان گفت: دریافت گواهینامه‌ی ایمنی تجهیزات تفریحی برای تمامی تجهیزات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است و با توجه به اینکه اعتبار گواهینامه یکساله می‌باشد باید هر ساله بهره‌بردار نسبت به تمدید گواهینامه اقدام نماید.

یزدانی عنوان کرد: تجهیزات تفریحی دارای گواهینامه ایمنی باید به صورت دوره‌ای هر سه ماه یکبار بازرسی شود و هر شهربازی دارای یک مدیر فنی است که دوره‌های آموزشی مربوطه را باید بگذراند.

وی افزود: بهره‌بردار موظف است گواهینامه ایمنی تجهیزات و موارد ایمنی مربوط به هر تجهیز را در شهربازی و روی هر تجهیز نصب نماید و نحوه‌ی استفاده از تجهیز بازی و گروه سنی کودکان استفاده کننده از تجهیز به طور واضح بر روی تجهیزات را نصب کند.

 

مدیرکل استاندارد استان کردستان تأکید کرد: به منظور تشویق مدیران شهبازی‌های سرپوشیده جهت استانداردسازی تجهیزات بازی خود از مدیران شهربازی‌های جاذبه، کایه‌لند، فامیلی لند، چاوی‌لند، بادبادک، جوجه‌له‌کان و په‌پوله‌کان که جهت دریافت گواهینامه‌ی ایمنی تجهیزات شهربازی تلاش و پیگیریهای لازم را داشته‌اند، تشکر و قدردانی شد.