تقدیر از مدیر کنترل کیفیت نمونه در شهرستان قروه

 در دیدار مدیر کل استاندارد کردستان با فرماندار شهرستان قروه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد؛  از تلاش ها و زحمات جعفر زارعی مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی دریا لوله کردستان به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه، با اهدای لوح سپاس، تشکر و قدردانی شد.