ثبت نام اينترنتي متقاضيان امريه در سازمان ملي استاندارد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند، نظر به دستور دفتر سياست گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح  به منظور فراهم نمودن شرايط يكسان و عادلانه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي در جذب و پذيرش مشمولان وظيفه، كليه متقاضيان امريه می توانند جهت پذيرش امريه از تاريخ 30/11/1397 در سامانه ثبت نام اينترنتي سازمان به آدرس isiri.gov.ir در بخش سامانه ها (درخواست خدمت،ارائه خدمت) ثبت نام نمايند.