جلسه‌ی معرفی مشاور و نماینده‌ی فقیه ناظر بر امور حلال سازمان ملی استاندارد ایران در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: صبح امروز جلسه‌ی معرفی مشاور و نماینده‌ی فقیه ناظر بر امور حلال سازمان ملی استاندارد ایران در استان‌های غرب کشور، با حضور نمایندگان ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل دامپزشکی استان کردستان تشکیل شد.

در این جلسه در مورد مباحث حلال و اعطای پروانه‌ی حلال در کشتارگاه‌‌های واحدهای تولیدی و لبنی بحث و گفتگو شد.

مدیرکل استاندارد کردستان از نماینده‌ی ولی فقیه در سازمان کشاورزی به عنوان همیار استاندارد با اهدای لوح سپاسی تشکر و قدردانی کرد.

اعطای پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال به شرکت قارچ اورمان سبز و همچنین اهدای لوح سپاس به این شرکت به عنوان واحد برگزیده‌ی امر کیفیت در سال 1399 و مشمول بسته‌های حمایتی در کردستان.