جمع آوری آرد غیر استاندارد در بیجار

خبازان شهرستان بیجار از غیر استاندارد بودن آرد شکایت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پیرو شکایت تعدادی از خبازان شهرستان بیجار مبنی بر بی کیفیت بودن آرد لواش، تافتون و سنگک،  گشت مشترکی با حضور نمایندگان فرمانداری اداره صمت بهداشت اتحادیه انجام شد.

در این گشت از تولیدات کارخانه آرد بیجار در خبازی‌ها نمونه‌برداری شد که نمونه‌‌‌ها مغایر با استاندارد ملی مربوطه بودند، در همین راستا و جهت حفظ امنیت و سلامت شهروندان آردهای غیر استاندارد جمع آوری شد.