جمع آوری واحدهای غیرمجاز شارژ LPG خودرو در دیواندره

سیروس کاکی مسئول استاندارد شهرستان دیواندره گفت واحد های سوخت رسانی گاز مایع و سیلندر پرکنی غیر مجاز خودرو در دیواندره جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، کاکی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از حوادث و خسارت جبران ناپذیرناشی از آن، تیم بازرسی متشکل از ادارات ذیربط به واحد های سوخت رسانی گاز مایع و سیلندر پرکنی غیر مجاز خودرو، تذکر داد.

وی افزود :شارژ سیلندرهای گاز مایع بایستی توسط شرکت های مجاز  سیلندرپرکنی که دارای گواهی ایمنی و استاندارد هستند انجام شود و عاملین فقط مجوز تعویض و توزیع این کپسولها را داشته و صرفا مصرف خانگی دارد لذا هرگونه فعالیت جانبی دیگر از جمله شارژ مخزن خودرو ممنوع می باشد. 

مسئول استاندارد شهرستان دیواندره ادامه داد: بعد از چند بار تذکر و عدم تمکین، بادستور قضایی و همراهی ادارات استاندارد و شهرداری دستگاههای شارژ غیرمجاز LPG خودرو جمع آوری شد.‌