جوابیه‌ی استاندارد سقز در خصوص بستن جایگاه های CNG شهرستان

خالد زرافشان رییس استاندارد شهرستان سقز گفت : پس از بازرسی هفت جایگاه CNG این شهرستان توسط شرکت بازرسی ارتقا گستر مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران،  نواقص بحرانی در این جایگاهها مشاهده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، زرافشان با اشاره به بازرسی استاندارد در شش ماه قبل از جایگاه‌های CNG  و دادن تذکرات لازم به مالکان جایگاه‌ها، عنوان کرد: استاندارد سقز جهت حفظ جان و امنیت شهروندان این شهرستان بر خود لازم دانست، جهت رفع هرچه زودتر این مشکل از ادامه فعالیت این جایگاه‌ها جلوگیری کند به همین منظور در اوایل اردیبهشت ماه امسال نیز مجدد بازرسی را از این جایگاه ها انجام داد.

رییس استاندارد سقز گفت: در بازرسی‌های مجدد مشاهده شد که هیچ اقدامی از طرف مالکان جایگاه‌ها جهت رفق نواقص بحرانی انجام نشده بود و به ناچار مجبور به بستن جایگاه‌ها شدیم. اگر چه بستن جایگاه‌های CNG مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده بود اما هدف اصلی این اداره حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از هر حادثه ناگوار احتمالی بود که در صورت اتفاق ،هیچگاه قابل جبران نخواهد بود.