خلاصه استاندارد ملی روغن¬های خوراکی(روغن سرخ کردنی)

استاندارد ملی شماره 4152 مربوط به روغن­ها و چربی­های خوراکی– روغن سرخ کردنی– ویژگی­ها و روش­های آزمون نخستین بار در سال 1374 تدوین شده است و تاکنون دو بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی­های کیفی و ترکیبی، نمونه­برداری، روش­های آزمون، بسته­بندی و نشانه­گذاری این فرآورده می­باشد.

روغن­ سرخ کردنی روغنی است متشکل از یک یا دو و یا چند روغن مجاز خوراکی که از نظر ویژگی-ها برای سرخ کردن سطحی و عمیق مناسب باشد. در تهیه این محصول استفاده از روغن­های تفاله زیتون، نارگیل، انواع روغن هسته پالم( شامل هسته پالم، اولئین هسته پالم و استئارین هسته پالم) و روغن پالم استئارین، به تنهایی یا مخلوط آن­ها ممنوع است. اما در صورت استفاده از انواع روغن پالم، باید از نوع پالایش نهایی شده باشد. همچنین استفاده از انواع روغن بکر در تولید روغن سرخ کردنی ممنوع می­باشد.

روغن­ سرخ کردنی باید در ظروف محکم و غیر قابل نفوذ بسته­بندی شود. دربندی ظروف بسته­بندی باید به نحوی باشد که پیش از رسیدن به دست مصرف­کننده، امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشته باشد. جنس بسته­بندی نباید اثر نامطلوب روی روغن داشته باشد و باید از نوع درجه مواد غذایی(شامل ظروف فلزی و ظروف پلیمری) باشد.

بر روی هر بسته حاوی روغن باید نام و نوع فرآورده(روغن سرخ کردنی مخصوص خانوار یا صنایع غذایی و اصناف)، نام روغن­های متشکله و نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن ، شماره سری ساخت یا تولید، میزان و نوع
آنتی­اکسیدان مصرفی، دستور مصرف، میزان اسید چرب اشباع و اسید چرب ترانس، اسید لینولنیک و اسید لینولئیک برحسب درصد، شرایط نگه­داری، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ تولید و انقضای قابلیت مصرف( به روز، ماه و سال)و وزن خالص، به طور خوانا و با جوهر پاک نشدنی درج شده باشد. در هنگام خرید باید به علامت استاندارد و کد ده رقمی زیر آن توجه نمود. جهت پیگیری اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده، کد ده رقمی درج شده در زیر آن را می توان به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود.

سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف­کنندگان می­توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند.

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان