خلاصه استاندارد ملی فیلتر هوا

استاندارد ملی 34 مربوط به تجهیزات تصفیه هوای ورودی به موتورهای احتراق داخلی و کمپرسورها (فیلتر هوا) نخستین بار در سال 1367تدوین شد  این استاندارد برای فیلتر های هوای مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی و کمپرسورهایی به کار می رود  که معمولا کاربردهای خودرویی و صنعتی دارند.

فیلتر هوا وسیله ای است که وظیفه جذب و جداسازی ذرات معلق موجود در هوای تازه ورودی به موتور را بر عهده دارد. فیلتر هوا با کاربرد خودرویی، فیلتری است که معمولاً برای موتورهای احتراق داخلی خوردوهای سواری مورد استفاده قرار می گیرد و فیلترهای هوا با کاربرد صنعتی معمولاً برای موتورهای احتراق داخلی کامیون های سنگین، تجهیزات ساختمانی و تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمونهایی که برای تست فیلتر هوا انجام می شود شامل محدودیت جریان هوا و افت فشار، راندمان، ظرفیت، از هم گسیختگی در اثر فشار جریان، آب بندی و آزمون محدودیت دما می باشد. باید توجه داشته باشیم یکی از عوامل مصرف سوخت زیاد، فیلتر نامناسب یا دیر عوض کردن فیلتر هوا می باشد که به نوبه خود نیز می تواند شتاب و قدرت موتور را هم کاهش دهد.

در هنگام خرید این فرآورده اطلاعات زیر بر روی بسته بندی باید مورد توجه مشتری قرار گیرد. عبارت ساخت ایران، علامت استاندارد و کد ده رقمی استاندارد. با ارسال کد ده رقمی استاندارد درج شده در زیر علامت استاندارد بر روی بسته های فرآورده به سامانه پیامکی 10001517 می‌توان از معتبر بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد آن محصول اطمینان حاصل نمود. مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق سامانه تلفنی1517 ثبت و پیگیری نمایند.