خلاصه استاندارد ملی ميل¬گردهاي فولادي گرم¬نورديده براي تسليح بتن

استاندارد ملی شماره 3132 مربوط به ميل­گردهاي فولادي گرم­نورديده براي تسليح بتن–  ویژگی­ها و روش­های آزمون نخستین بار در سال 1369 تدوین شده است و تاکنون دو بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي­ها و روش­هاي آزمون ميل­گردهاي فولادي گرم­نورديده ساده و آج­دار براي تسليح بتن مي­باشد.

میل­گرد محصول فولادي گرم نورديده به صورت ساده يا آج­دار با مقطع گردی است كه به صورت شاخه­اي (مستقيم در طول معين) يا كلاف(به صورت حلقوي پيوسته) بسته­بندي مي­شود. ميل­گردهاي آج­دار بايد داراي آج عرضي و طولي باشند، و به جز در محل­هاي نشانه­گذاري محصول بايد حداقل داراي دو رديف آج عرضي با توزيع يكنواخت در دو طرف آج­هاي طولي باشند. آج­هاي عرضي هر رديف بايد بصورت يك شكل در تمام طول ميل­گرد توزيع شده باشند.

كليه ميل­گردهاي ساده و آج­دار به­ جز آج 500 و آج 520 تا قطر 14 ميلي­متر به­صورت شاخه با طول­هاي مساوي يا كلاف و بالاتر از 14 ميلي­متر فقط به صورت شاخه با طول­هاي مساوي بسته­بندي مي­شوند. ميل­گرد

آج 500 و آج 520 در تمام قطرها بصورت شاخه با طول­هاي مساوي بسته­بندي مي­شوند. ميل­گردهاي هر بسته بايد حداقل دو تسمه فلزي با مفتول فولادي در دو انتهاي بسته و در فاصله مناسب نسبت به يكديگر بطور محكم بسته شوند.

نشانه­گذاري روي شاخه ميل­گردهاي ساده مشمول اين استاندارد، الزامي نمی­باشد. اما بر روي تمامي ميل­گردهاي آج دار شاخه­ای مشمول اين استاندارد بايد در حين فرآيند نورد، اطلاعات مربوط به نام يا علامت تجاري شركت توليد كننده ميل­گرد، كد فرآيند توليد و كد علامت مشخصه ميل­گرد درج گردد.

همچنین تمامي بسته­هاي ميل­گرد ساده يا آج دار بايد داراي حداقل يك پلاك مشخصات فلزي(يا هر نوع پلاك مقاوم ديگر) باشند و اطلاعات مربوط به نام و علامت تجاري شركت توليد كننده ميل­گرد، شماره استاندارد ملي، علامت مشخصه ميل­گرد، قطر اسمي بر حسب ميلي­متر، شماره ذوب يا شماره رديابي مرتبط به گزارش آزمون بسته، طول ميل­گرد، نام كشور توليد كننده و وزن بسته بر حسب كيلوگرم بر روي آنها درج شده باشد.

درهنگام خرید باید به علامت استاندارد و کد ده رقمی زیر آن توجه نمود. جهت پیگیری اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، کد ده رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد را می توان به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود.

سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند.

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان