خلاصه استاندارد ملی چیپس

استاندارد ملی شماره 3764 مربوط به چیپس برگه و چیپس خلالی سیب زمینی سرخ شده در روغن- ویژگیها و روشهای آزمون نخستین بار در سال 1374 تدوین شده است و تاکنون دوبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روشهای آزمون این فرآورده می باشد.

چیپس برشهایی از سیب زمینی سرخ شده است که به صورت خلالی و برگه تهیه می گردد. و در دو نوع ساده و حاوی چاشنی به بازار عرضه می گردد، در نوع ساده این فرآورده فقط از نمک به عنوان طعم دهنده استفاده می شود. اما در فرآورده حاوی چاشنی علاوه بر نمک می توان از ادویه و سایر چاشنی ها استفاده نمود. این فرآورده باید دارای رنگ طبیعی مخصوص به خود تا رنگ زرد طلایی باشد، همچنین باید دارای بو و مزه خاص سیب زمینی سرخ شده در روغن بوده و فاقد طعم تندی ناشی از فساد در روغن و هر گونه بو و مزه نامناسب دیگر باشد. میزان سوختگی شدید(رنگ قهوه ای تیره) در این فرآورده باید حداکثر 0/5 درصد وزنی باشد.

عرضه این فرآورده به صورت فله ممنوع می باشد و باید به صورت بسته بندی شده به بازار عرضه گردد، جنس بسته بندی برای این فرآورده باید از موادی باشد که مانع نفوذ نور، رطوبت و بو به داخل و دفع روغن به خارج از بسته شود.

بر روی بسته بندی چیپس باید نام و نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن ، شماره سری ساخت یا تولید،  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ تولید، تاریخ انقضای قابلیت مصرف ( به روز، ماه و سال)و وزن خالص درج شده باشد. همچنین درهنگام خرید باید به علامت استاندارد و کد ده رقمی زیر علامت استاندارد نیز توجه نمود. جهت پیگیری اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، کد ده رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد را می توان به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود.

همچنین سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایید.