خلاصه استاندارد ملی کولر آبی

استاندارد ملی شماره 4911 مربوط به کولر آبی نخستین بار در سال 1363 تدوین شد. هدف این استاندارد تعیین روش های آزمون کولر های آبی می باشد که در آن هوا به وسیله باد زدن پس از عبور از واسطه تبخیر و خنک شدن به طور مستقیم و یا از طریق کانال به فضای مورد نظر دمیده می شود.

آزمون های که برای این محصول انجام می شود  شامل آزمون فیزیکی، مصرف انرژی و عملکرد می باشد.

هر دستگاه کولر باید دارای یک پلاک شناسایی فلزی باشد که مشخصات کولر بر روی آن درج شود. این پلاک باید به طور محکم و در محل قابل رویت نصب شده و حاوی اطلاعات زیر باشد. نام یا علامت تجاری سازنده، مدل، میزان هوادهی، بازده خنکی بر حسب درصد، مشخصات برقی، شماره سریال و سال تولید، عبارت ساخت ایران،  نشانی کارخانه و علامت استاندارد. این اطلاعات باید در هنگام خرید مورد توجه مشتری قرار گیرد. با ارسال کد ده رقمی استاندارد درج شده در زیر علامت استاندارد بر روی کالا به سامانه پیامکی 10001517 می‌توان از معتبر بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد آن محصول اطمینان حاصل نمود. مشتریان این کالا می‌توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق سامانه تلفنی1517 ثبت و پیگیری نمایند.