داشتن تجهیزات بازی استاندارد حق کودکان است

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: کودکان سنندجی حق دارند در مهدهای خود تجهیزات بازی استاندارد داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی در کمیته هماهنگی استانداردسازی تجهیزات بازی مهدهای کودک عنوان کرد: همه ما وظیفه داریم شرایطی را در مهدهای  کودک برای کودکان فراهم کند که برای آنها خاطره‌ای خوش به جای بگذارد و اداره کل استاندارد آمادگی دارد به سهم خود با همیاری و همراهی با مدیران دلسوز مهدهای کودک این وظیفه خطیر را در راستای کمک به استانداردسازی تجهیزات تفریحی مهدهای کودک انجام دهد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه کارشناسان استاندارد همواره با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط وضعیت استانداردسازی تجهیزات تفریحی مهدهای کودک استان را زیر ذره‌بین خود قرار داده و تا آنجا که توانسته از نصب تجهیزات بازی غیر استاندارد در این اماکن جلوگیری کرده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان در پایان خاطر نشان کرد: برای رسیدن به وضعیت مناسب در زمینه استانداردسازی تجهیزات تفریحی مهدهای کودک، از اداره‌کل بهزیستی استان می خواهیم  ضمن حضور در بازرسی های مشترک از مهدهای کودک، همکاری لازم را با  استاندارد جهت برگزاری دوره آموزشی استاندارد تجهیزات تفریحی برای مدیران مهدهای کودک استان داشته باشد.