دستیابی به مقیاسی مناسب برای تجارت در روز جهانی اندازه شناسی

اندازه گیری عاملی کلیدی در تجارت جهانی است؛ زیرا اندازه گیری های هماهنگ به این معناست که تمامی افراد دخیل می توانند به یک زبان مشترک صحبت کنند و بدانند که در حال انجام معامله ای عادلانه هستند. بدین سبب موضوع امسال روز جهانی اندازه شناسی، " اندازه گیری های لازم برای تجارت جهانی " انتخاب گردید.
این موضوع به جهت تاکید مضاعف بر اهمیت اندازه گیری در تجارت جهانی منصفانه و همچنین نقش آن در اکتشافات علمی، نوآوری ها، توسعه محصولات جدید، تولید و پایداری و غیره انتخاب گردید.
درک و انجام صحیح اندازه گیری به روش هماهنگ و مورد توافق بین المللی برای تمامی جوامع ضروری است لذا روش انجام آن در سیستمی که به سیستم بین المللی یکاها (SI) معروف است، شرح داده شده است که توسط دانشمندان، دانشگاهیان، تجار و دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به اینکه کمیت ها و یکاهای هماهنگ در بسیاری از جنبه های تجارت از جمله در حمل و نقل، بسته بندی ، کشتی های حامل و خود ابعاد کالا مورد استفاده قرار می گیرد، به یقیین می توان از سیستم SI به عنوان گرداننده تجارت جهانی یاد کرد. این سیستم بین المللی همچنین از ارزیابی انطباق حمایت می کند و نه تنها منجر به انجام تدارکات موثر می شود بلکه الزامات قانونی و انتظارات مشتریان را نیز برآورده خواهد ساخت.
مجموعه استانداردهای ایزو و IEC 80000 ، با عنوان کمیت ها و یکاها به دلیل ارائه عبارات هماهنگ، تعاریف و نماد کمیت هایی دستگاه بین المللی یکاها (SI) جز کلیدی دستگاه SI محسوب می شود.
اقای Leslie Pendrill، رییس کمیته فنی تدوین کننده این استاندارد ها، اظهار داشت: " مجموعه 80000 ISO/IEC، تبادل اطلاعات اندازه گیری صحیح و با ثبات بین دانشمندان، مهندسان، تولید کنندگان ، مشتریان و شرکت های طرف سوم را تضمیین می کند."
سایر استاندارد هایی بنیادی برای اندازه گیری های مورد نیاز تجارت جهانی، استاندارد های کانتینرها هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 90 درصد کالاهای غیر فله ای با کانتینرها جابجا می شوند، می توان از کانتینر ها به عنوان انقلابی در زیرساخت های جهان حمل و نقل یاد کرد. ایزو با استانداردهای خود این کانتینر ها را تقریبا از تمام لحاظ از جمله ابعاد و چگونگی چیدمان آن ها استانداردسازی کرده است که در نهایت به زنجیره های تامین کارآمد و با صرفه کمک شایانی می کند.
کمیته فنی مسئول این استاندارد ها- ISO/TC 104، کنتینرها، از ابتدای آغاز کار خود حدودا 40 استاندارد تدوین کرده است که چارچوب های مورد توافق طرح ها و فعالیت ها حمل و نقل مرتبط با کنتینر ها را تشکیل می دهد.
این استاندارد ها به صورت بین المللی توسط سازمان هایی مانند سازمان جهانی گمرک (WCO)، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) و بسیاری از نهاد های دولتی منطقه ای و ملی دیگر شناخته شده هستند.
ایزو همچنین دارای استاندارد های بسیاری برای هماهنگ سازی اندازه گیری ها در بخش های مختلف از جمله پوشاک، سایزبندی کفش، محصولات دارویی، مشخصات هندسی تولید (GPS) و غیره می باشد.

منبع: سایت ایزو


مترجم: میلاد صادق نژادی (دفتر روابط عمومی و امور بین الملل)