دوره آموزشی آخرین تغییرات استاندارد ملی آسانسور در کردستان برگزار شد

در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران، مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای نصاب و بازرسی آسانسور، دوره آموزشی «آخرین تغییرات استاندارد ملی آسانسور کنار یک نمونه آسانسور» در اداره‌کل استاندارد کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: شرکت کنندگان در این دوره با مطالبی همچون، هدف، دامنه، مراجع و تغییرات آخرین ویرایش استاندارد ملی 1-6303 و 2-6303 آسانسور، آخرین تغییرات دستورالعمل نصب و بازرسی سیستم محرکه آسانسور، موتور و کابلهای کششی، نحوه‌ی ویرایش جدید دستورالعمل نصب و بازرسی ترمز ایمنی گاورنر، پاراشوت، گیره ای و لحظه ای، بازرسی و ایجاد چاه های آسانسور، لوازم چاهک و دال های بتنی چاه بر اساس تغییرات استاندارد، آخرین تغییرات دستورالعمل نصب و بازرسی کابین، ریل ها، قاب ها، وزنه تعادل و تجهیزات الکترونیکی، نحوه آزمون بار گسیختگی طناب های فولادی، کنترل کیفیت آسانسورها و ایمنی تجهیزات حفاظتی، آشنایی با جدیدترین راهکارهای تعمیر و بازرسی از سقف کابین، دریچه های دیواری چاهک ها و کفی ها و شیوه های انجام آزمون های ادواری و استثنائات عدم انجام آزمون در ویرایش جدید استاندارد آسانسور آشنا شدند.

گفتنی است در این دوره 70 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای نصاب و بازرسی آسانسور شرکت داشتند، این دوره در دو روز به صورت تئوری و عملی برگزار شد.