ذره‌بین استاندارد کردستان بر روی نازل‌های سوخت

در راستای کنترل نازل های سوخت مایع شهرستان قروه،  در آبان ماه سال جاری این نازلها زیر ذره‌بین استاندارد کردستان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: جهت تامین خواسته‌های مردمی و در راستای اطمینان از صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع در سطح شهرستان قروه، گشت مشترکی با حضور نماینده استاندارد در شهرستان قروه ، نماینده دادستان و کارشناسان مرکز پخش فرآورده های نفتی این شهرستان صورت گرفت.

وی تأکید داشت: خوشبختانه با توجه به بازرسی‌ها و آزمون دقیق  از جایگاههای سوخت مایع در سطح  این شهرستان هیچگونه کم فروشی مشاهده نشد.