رفع چالشهای انرژی با استاندارد جدید و بازنگری شده ISO ۵۰۰۰۴

در اقتصاد امروز، کنترل هزینه ها و حفظ رقابت پذیری بسیار با اهمیت است و شرکتها در مسیر بازگشت به این اصول اولیه هستند. کسب و کارها به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و کمک به کنترل هزینه ها از سیستمهای مدیریت انرژی به عنوان یکی از روشهای مقرون به صرفه حداکثر استفاده را می برند.  

در مجموعه استانداردهای مدیریت انرژی ایزو که ذیل استاندارد ISO 50001 برای توسعه سیستم مدیریت انرژی هستند، استاندارد ISO 50004 قرار دارد که به تازگی به روز رسانی شده و جدیدترین مورد محسوب می شود. استاندارد جدید و به روز شده ISO 50004، سیستمهای مدیریت انرژی – راهنمای اجرا، نگهداری و بهبود سامانه های مدیریت انرژیISO 50001 به سازمانها کمک می کند تا رویکردی سیستماتیک و منظم در مدیریت کلی انرژی خود به عنوان ابزاری برای دستیابی به بهبود مستمر در مصرف انرژی داشته باشند.

به گفته Deann Desai رهبر پروژه تدوین استاندارد ISO 50004، این ابزار ساده به سازمانها کمک می کند تا در تمامی فعالیتهای مربوط به بهینه سازی انرژی؛ سازمانها را شناسایی، ردیابی و گزارش کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. راهنمای ارایه شده توسط این استاندارد، افراد مبتدی در بهره وری انرژی را تبدیل به مجریان برتر حوزه انرژی می کند.

از آنجا که در بیشتر صنایع، انرژی هزینه عملیاتی قابل کنترل به شمار می آید، از این رو کاهش هزینه انرژی تاثیر مثبت قابل توجهی بر ترازهای مالی خواهد داشت. اگر این اتفاق به صورت هماهنگ شده روی دهد، سازمانها می توانند مصرف انرژی خود را بدون هزینه کرد سرمایه بهبود بخشند. در اینجا است که مجموعه استانداردهای مدیریت انرژی ایزو وارد عمل می شوند.

استاندارد ISO 50004:2020 برای سازمانهایی که سطوح متفاوت مدیریت انرژی و تجربه سیستم مدیریت انرژی را دارند به کار می رود. این استاندارد همراه با راهنماهای عملی برای ارایه ایده ها، مثال ها و راهکارهایی برای اجرای سیستم مدیریت انرژی در اختیار کاربر قرار می گیرد و انتظار می رود همه سازمانها از اجرای سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 منتفع شوند.

استاندارد ISO 50004 بخشی از طیف در حال رشد استانداردهایی است که به سازمانها در سیر مدیریت انرژی کمک خواهد کرد. در آینده کاربران از استاندارد ISO 50005 سیستمهای مدیریت انرژی – اجرای مرحله بندی شده – که راهنمای تکمیلی برای اجرای موفق استاندارد ISO 50001 خواهد بود بهره مند خواهند شد.

استاندارد ISO 50004 توسط کمیته فنی ISO/TC 301 تدوین شده و اداره دبیرخانه آن به صورت مشترک بر عهده استاندارد آمریکا و چین قرار دارد.

منبع: ایزو

مترجم: سعید حسنی- دفتر روابط عمومی و امور بین الملل