زعفران آمیتیدا و آریانا غیراستاندارد است

به گزارش روابط عمومی استاندارد، در گزارش های واصله، جعل نشان استاندارد بر روی دو محصول عصاره زعفران با نام تجاری آمیتیدا و آریانا شناسایی شد. غلامرضا امینی، مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و حلال در این زمینه گفت: ضمن جمع آوری این فرآورده از سطح بازار برخورد قانونی لازم با جاعلان علامت استاندارد بر روی محصول صورت می گیرد.