زنگ اخطار استاندارد برای جایگاه داران CNG به صدا در آمد

خالد زرافشان رییس استاندارد سقز از اخطار و آخرین مهلت تکمیل مستندات جایگاه‌دران CNG در شهرستان سقز خبر دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، زرافشان گفت: در جلسه بررسی مشکلات جایگاه  CNG که با حضور رییس شرکت نفت، نماینده فرماندار و نمایندگان جایگاه داران CNG  سقز و رییس اداره‌ی نظارت بر اجرای استاندارد کردستان تشکیل شد، مشکلات جایگاه داران بررسی شد که متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات این جایگاه ها تکمیل مستندات بود که این امر برای استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: تکمیل مستندات برای استاندارد از جمله آیتم‌های بحرانی است که برای صحت کار تجهیزات مانند کالیبراسیون تجهیزات، تاییدیه طراحی تغییرات و تاییدیه‌ی قطعات مصرفی می باشد و در نهایت تا ۱۵ مرداد ماه به کلیه جایگاه داران جهت رفع نواقص مهلت داده شد که پس از این مهلت در صورت عدم رفع نواقص این اداره اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.

به گفته‌ی این مقام مسوول خوشبختانه هیچکدام از جایگاه‌ها این شهرستان دارای نقص فنی نیستند.