سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه سوم آسیا قرار گرفت

براساس گزارش ارایه شده در مجمع عمومی ایزو ( مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد از 25 تا 29 شهریور در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی در حال برگزاری است) جمهوری اسلامی  ایران به همراه کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی،  تنها کشورهای آسیایی هستند که مسولیت اداره چندین دبیر خانه کمیته فنی این سازمان بین المللی را  برعهده دارند.

طبق گزارش ارایه شده ، سازمان ملی استاندارد ایران با مدیریت سه کمیته فنی بین المللی، پس از چین و ژاپن  در جایگاه سوم قرار گرفته است.