سازمان نظام مهندسی ملزم به نظارت بر استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها می باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ شهرام ملکی در جلسه هیئت چهار نفره و شورای هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان کردستان در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی استان با بیان این مطلب اظهار داشت: رعایت قوانین مناسب سازی برای معلولین و سالمندان در هنگام اجرای طرحهای دولتی و بخش خصوصی باید از سوی نظام مهندسی به دقت مورد توجه قرار گیرد و با افراد خاطی بایستی بر اساس این قانون برخورد صورت گیرد.
وی افزود: در این رابطه ایجاد رمپهای استاندارد جهت تسهیل در تردد معلولین و سالمندان در ساختمانها از اهمیت فراوانی برخوردار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: شهرداریها موظف هستند از صدور مجوز و پایانکار برای ساختمانهایی که قانون مناسب سازی را رعایت نکرده جدا خوداری کنند.
ملکی ابراز داشت: توجه به استانداردهای کیفیت مصالح باید به دقت از سوی مهندسین در طرحهای عمرانی و ساخت و سازها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان گفت: برای افزایش طول عمر مفید ساخت و سازها ضروریست مالکین و مهندسین طرحها از مصرف مصالح فاقد استاندارد خودداری کنند.