سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد
امام خمینی (ره): او (شهید چمران) جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت.