سیستم‌های مدیریت آموزش

از دوره پیش دبستانی تا دانشگاه، همگرایی رسانه‌ها و فن‌آوری در فرهنگ جهانی، شیوه یادگیری را تغییر داده و مبانی آموزش را به چالش می‌کشد. به طوری که مناسبات سنتی تامین‌ مشتری به مشارکت مبتنی بر همکاری تغییر یافته تا با روش زندگی مدرن ما هماهنگ باشد، بنابراین ارائه کنندگان خدمات آموزشی باید با این شیوه‌های جدید کاری سازگار شوند و همزمان بالاترین سطح خدمات را نیز تضمین ‌کنند.

استاندارد ISO 21001 - اولین استاندارد سیستم مدیریت برای بخش آموزشی - با تعیین الزامات اساسی سیستم مدیریت برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ارائه دهندگان آموزش ، با این چالش روبرو می‌شود. نتیجه، یک تجربه یادگیری شخصی و مرتبط است که در نهایت منجر به کسب دستاوردهای بهتر می‌شود.

تدوین استانداردهای جدید بین المللی توسط کمیته پروژه ISO/PC 288 که سیستم های مدیریت خاص سازمان‌های آموزشی را ایجاد می‌کند، بر تعامل ویژه بین نهاد آموزشی، یادگیرنده و سایر مشتریان تمرکز دارد. انتظار می‌رود استاندارد ISO 21001  با انتشار شیوه‌های کاربردی برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی در سراسر جهان به ایجاد یک بخش آموزشی قدرتمندتر با تاثیر مثبت بر نوآوری و اقتصاد کمک کند.

 

منبع : ایزو فوکوس

مترجم: آزاده علائی طالقانی