شهروندان کردستانی نگران کم فروشی بنزین نباشند

فیزوزه راه هدایت رییس اداره‌ی اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های استاندارد کردستان گفت: با تشدید بازرسی‌های استاندارد در گشت‌های مشترک از جایگاه‌های نازل سوخت، جای نگرانی برای کم فروشی بنزین وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، راه هدایت جهت آگاهی شهروندان از عنوان نازل سوخت بیان کرد:  نازل سوخت وسیله‌ای است برای تخلیه‌ی بنزین در خودرو به همراه شمارش‌گرهایی که میزان بنزین خروجی را با لیتر نشان می دهد.

وی افزود: بعد از افزایش قیمت بنزین برای رفع نگرانی‌های شهروندان از کم فروشی،  نظارت بر این نازل‌ها تشدید شد به طوریکه از هر 4 ماه یک بار به هر هفته یک بار تغییر یافت.

رییس اداره‌ی اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های استاندارد کردستان یا دآور شد: انجام این آزمون‌ها به وسیله‌ی ظرف‌های استانداردی به حجم 20 لیتر انجام می‌گیرد که اگر میزان بنزین خروجی با توجه به شمارشگر از 20 لیتر کمتر باشد این یعنی کم فروشی رخ داده است.

راه هدایت بیان کرد: خوشبختانه در تمامی آزمون‌هایی که از سطح استان صورت گرفته،  هیچ گونه عدم انطباقی با استانداردهای لازم در نازل‌های سوخت دیده نشده است.

در ادامه نیز هیوا اردلان سرپرست اداره‌ی نظارت بر اجرای استاندارد گفت: بعد از افزایش قیمت بنزین جهت کنترل کیفیت بنزین و جلوگیری از سو‌ءاستفاده‌های احتمالی در آن، با دستور سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر الزام نظارت ادارات استاندارد استان‌ها بر جایگاه‌های نازل سوخت و کنترل کیفیت بنزین، استان کردستان نیز ضمن کنترل 5 جایگاه نازل سوخت، نمونه‌های لازم را برای آزمون و پایش به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کرد.

اردلان افزود: هدف از این کار حمایت از حقوق شهروندان و کنترل کیفیت بنزین مورد استفاده آنان بود.