صحت کار 207 باسکول ثابت همکف در کردستان آزمون شد

در راستای اجرای وظایف قانونی استاندارد در خصوص آزمون باسکول ثابت همکف جاده‌ای در چهار ماه نخست سال جاری، تعداد 207 باسکول در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه آزمون شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد کردستان گفت: مطابق با ضوابط قانونی همه وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی در مرحله تولید و کاربرد در مراکز توزین تحت نظارت کامل سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارند و در فواصل زمانی معین به صورت دوره‌ای باید مورد آزمایش وکالیبره شرکت‌های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد.

وی تاکیدکرد: به منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل سنجش و جلوگیری از کم فروشی این وسایل کنترل و آزمون می‌شوند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده وسایل توزین فاقد برچسب  و یا تردید در صحت عملکرد آن‌ها، کارشناسان استاندارد را در جریان قرار دهند.