صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد حد مجاز آلاینده ها در کردستان

شهناز حسن‌زاده معاون ارزیابی انطباق استاندارد کردستان از صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی در سال 99 در کردستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، حسن زاده گفت: اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد حد مجاز آلاینده‌ها با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان برای محصول توت فرنگی در شهرستان سنندج صادر شد. 

وی عنوان کرد: درج علامت استاندارد حد مجاز آلاینده بر روی محصولات خام کشاورزی نشان دهنده انطباق کیفیت محصول مطابق استاندارد و تحت کنترل بودن میزان باقیمانده سموم، آفت‌کشها، نیترات و فلزات سنگین است.

معاون ارزیابی انطباق استاندارد کردستان افزود: جهت اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد حد مجاز آلاینده‌ها، بررسی‌های اولیه بر روی آب و خاک مزرعه و گیاه محصول در مرحله های کشت و داشت انجام میشود و قبل از برداشت، محصول در کلیه بندهای آزمون مطابق استاندارد ملی مربوطه مورد آزمون قرار می‌گیرد. 

حسن‌زاده تأکید کرد:  صدور پروانه کاربرد حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد ملاک سلامت محصول خام کشاورزی خواهد بود و هرگونه مجوز دیگری مبنی بر سلامت و کیفیت محصول از نظر اداره‌کل استاندارد فاقد اعتبار است.