صدور و تمدید 100 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در کردستان

 منصور لهونیان مدیرکل استاندارد کردستان گفت: در هشت ماهه اول سال جاری، 100 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت صادر و تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان ، منصور لهونیان گفت: در نشست های کمیته تایید صلاحیت اداره‌کل در هشت ماهه نخست سال 97، با صدور 69 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت موافقت شد.

وی افزود: در این نشست ها 31 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان تمدید شد، هم چنین 49 مدیر کنترل کیفیت نیز عزل شدند.

بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه دو سال از زمان صدور است و تمدید پروانه تایید صلاحیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط و اجرای دقیق وظایف می باشد. گفتنی است تعداد مدیران کنترل کیفیت دارای پروانه ی معتبر در استان 281مورد می باشد.