صدور و تمدید 128 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در کردستان

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد کردستان گفت: در 10 ماهه اول امسال، 128 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت صادر و تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان ، منصور لهونیان گفت: در نشست های کمیته تایید صلاحیت اداره‌کل در 10ماهه نخست سال 97، با صدور 85 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت موافقت شد.

وی افزود: در این نشست ها 43 پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان تمدید شد، هم چنین 57 مدیر کنترل کیفیت نیز عزل شدند.

بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه دو سال از زمان صدور است و تمدید پروانه تایید صلاحیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط و اجرای دقیق وظایف می باشد. گفتنی است تعداد مدیران کنترل کیفیت دارای پروانه ی معتبر در استان 289 مورد می باشد.