عقد تفاهم نامه همکاری استاندارد با دادگستری در کردستان

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به منظور گسترش همكاری‌های علمی، پژوهشی و فنی در راستای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور تفاهم نامه‌ی همکاری استاندارد کردستان با دادگستری این استان بسته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: اين تفاهم‌نامه به مناسبت گرامیداشت هفته‌ی قوه‌ی قضاییه و به منظور رفع نیازهای کشور و اعتلای توانمندی‌های داخلی، بين اداره‌کل استاندارد استان کردستان با نمايندگی منصور لهونیان مدیرکل استاندارد کردستان و دادگستری استان کردستان با نمايندگی علی رشیدی معاون قضایی رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کردستان منعقد شد.

از اهداف این تفاهم نامه همکاری و تشریک مساعی در زمینه اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ترویج استاندارد، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط در راستای استفاده بهينه از توانایی‌های علمی، فنی و پژوهشی طرفين و هماهنگی در خصوص تسهیل اجرای بندهای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و همكاری است.