علامت استاندارد ویژه‌ی صادراتی

به اطلاع می‌رساند اعضای کارگروه بند (11) مصوبات یکصد و دهمین اجلاسیه‌ی شورای عالی استاندارد مورخ 19/06/1397 در اجرای اختیارات تفویضی از ناحیه‌ی شورا، علامت استاندارد ویژه‌ی صادراتی به شرح ذیل را برای تولید کالاهای صادراتی مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی، استاندارد‌های مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد ملی و قابل قبول کشور هدف یا مشخصات فنی مورد درخواست، طراحی و درخصوص آن توافق کردند. لوگوی استاندارد ایران که در داخل آن عبارت "COC" و در ذیل لوگوی مذکور عبارت‌های "Certification number" ، "Conformity with" ، " Only for Export" درج می‌گردد.