عناوین روزهای هفته استاندارد اعلام شد

شنبه 21 مهر-  استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی

یکشبنه 22 مهر-  استاندارد و حمایت از کالای ایرانی

دوشنبه 23 مهر -  استاندارد، تضمین ایمنی و کاهش خطرات

سه شنبه 24 مهر-  استاندارد و شبکه های اجتماعی

چهارشنبه 25 مهر-  استاندارد، مسئولیت اجتماعی و فضای مجازی

پنجشنبه 26 مهر -  استاندارد و امنیت اطلاعات

جمعه 27 مهر -  استاندارد، فرهنگ و خانواده