فراخوان انتخاب مراکز آموزشی نمونه در سال 99

به اطلاع می‌رساند در راستای انتخاب مراکز آموزشی نمونه سال 99 استان کردستان، مراکز آموزشی متقاضی که شرایط لازم را مطابق با دستورالعمل مربوطه دارا باشند میتوانند ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل جدید ابلاغی، فرم راهنما و امتیازدهی مراکز آموزشی همکار نمونه به شماره مدرک 143/216/د را تکمیل و به همراه مستندات در دو قالب CD/DVD جهت بررسی به اداره استاندارد استان کردستان ارسال نمایند، آخرین مهلت ارسال مدارک 31 خرداد ماه می‌باشد، به مدارکی که بعد از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت اطلاع از شرایط و ضوابط لازم فرم پیوست را مطالعه فرمایید.