محافظت از زنجیره تامین مواد غذایی در برابر کووید-۱۹

در دوران قرنطینه، همه ما بیش از پیش به زنجیره ایمن و کارآمد تامین مواد غذایی متکی هستیم تا از در دسترس بودن راحت غذا در هر خانه، اطمینان حاصل کنیم. با سخت تر شدن خرید مواد غذایی از فروشگاه ها و بازارها و به منظور کاهش تماس و جلوگیری از گسترش فرد- به-فرد ویروس کرونا، دولت ها نیز تمام سعی خود را برای حفظ موجودی مواد غذایی در قفسه های فروشگاه ها انجام می دهند.

به منظور اطمینان از این موضوع، لازم است مواد غذایی و افرادی که برای تهیه آن تلاش می کنند، ایمن باشند. اگرچه تاکنون شواهد نشان می دهد که انتقال اصلی کووید-19 از طریق انسان ها صورت می گیرد و نه از طریق غذا، با این وجود بهداشت مواد غذایی هم به همان اندازه مهم است، زیرا این کار نه تنها از پیدایش ویروس جدید، بلکه از انتقال ویروس هایی که به راحتی از طریق غذا منتقل می شوند (نوروویروس و هپاتیت آ) و همچنین باکتری های مضر ممانعت و محافظت می کند.

به گفته Tom Heilandt، دبیر کمیسیون بین الملل کدکس غذایی، کدکس همیشه در جهانی سازی بهداشت مواد غذایی پیشگام بوده و طی سال ها، با ایجاد و نوسازی سیستم خود، راهنمایی های عملی درمورد نحوه اعمال واجرای بهترین شیوه ها به منظور اطمینان از بهداشت مواد غذایی ارائه داده است.

مسئولان استانداردهای مواد غذایی در دبیرخانه کدکس تایید می کنند اقدامات ایمنی مواد غذایی که در این دوره براساس پیشنهادات متون کدکس افزایش داده شده اند، احتمال آلودگی مواد غذای با هر عامل بیماری زا را کاهش می دهند. این اقدامات همچنین به کاهش بار مسئولیت بهداشت عمومی ناشی از عفونتهای حاصل از مواد غذایی کمک خواهد کرد که به سهم خود منجر به کاهش استرس در سیستم های بهداشت عمومی در بسیاری از کشورها خواهد شد. بنابراین می توان گفت صنعت مواد غذایی و زنجیره تامین آن نقش مهمی در تامین بهداشت و سلامت جهانی دارند.

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و تمام برنامه های فعلی که این سیستم ها را پشتیبانی می کنند، حول محور استانداردهایی تدوین شده اند که در حال حاضر اجرای هستند. این استانداردها براساس اقدامات مبتنی بر تجزیه و تحلیل زیان و اصول کنترل نقاط بحرانی (HACCP) و اصول عمومی بهداشت مواد غذایی کدکس می باشند.

راهنمایی های که توسط FAO به همراهی WHO تهیه شده است باعث می شوند تا یکپارچگی زنجیره غذایی حفظ شود و منابع غذایی مناسب و ایمن برای مصرف کنندگان در دسترس باشد.

علی رغم اینکه بخش بزرگی از جمعیت به صورت دورکار هستند، به کارکنان بخش صنایع غذایی در مکان های معمول کاریشان نیاز است و حفظ ایمنی و سلامت کارگران در زنجیره های تولید مواد غذایی و تامین برای در امان ماندن از همه گیری کووید-19 ضروری است.

 

منبع: سایت CODEX

مترجم: پریسا فقیهی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل