محمد صابری: استانداردها سلامت اقتصادی را تضمین می کنند

استانداردها زبان مشترک تولید خوب و تجارت و بازرگانی موفق هستند و سلامت اقتصادی جامعه و افراد را هم تضمین می ‌کنند.
توسعه استاندارد همخوانی کاملی با شعار سال اقتصاد مقاومتی ، جهش تولید و اشتغال دارد و به هوشمند شدن اقتصاد و تجارت هم کمک خواهد کرد.

هدف از تدوین و اعمال استانداردها این است که به جامعه و شهروندان اطمینان دهند آنچه به کار می گیرند یا مصرف می کنند ، ایمن و سالم است.

هم سنجی تلاش کشورها در این عرصه نشان می دهد استانداردها باید از سطح ملی عبور کنند و به سطح جهانی برسند و ما هم باید از سطح استاندارد ملی عبور کنیم و به استانداردهای جهانی برسیم که نشان استاندارد حلال  و توسعه تجارت الکترونیک از این موارد است.

از نگاهی دیگر رعایت استاندارد ؛ توسعه مناسبات بین المللی را درپی دارد
رعایت استاندارد علاوه بر اینکه برای بهداشت و سلامت افراد جامعه ضروری است، در سطح ملی و بین‌المللی هم به توسعه کیفیت کالاها و خدمات و نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی( برون گرایی ) کمک می‌کند و سبب پایداری بازار هدف خارجی می‌شود که یکی از محورهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را هم تشکیل می دهد.
در فرایند جهانی سازی اقتصاد ، نقش تعرفه ها کم‌رنگ می‌شود و کشورها از ابزار هوشمند استاندارد استفاده می‌ کنند.
استاندارد در واقع ، ایجاد بستری هوشمند و پویا برای ارتقای کیفیت جهانی و جهانی شدن اقتصاد کالا و خدمات است .
برخی ها استاندارد را شامل  نظمی مبتنی  بر نتایج ثابت علوم ؛ فنون و تجربه های  بشری می دانند که به صورت قواعد ، مقررات و نظام هایی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه ، افزایش تفاهم ، تسهیل ارتباطات ، توسعه صنعت ، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی و ترویج هنجارهای بازرگانی تعریف می کنند.

برای اینکه استاندارد به استقرار اقتصاد مقاومتی و جهش تولید کمک کند باید در مورد کیفیت کالاهای مصرفی، استاندارد سختگیرانه اعمال شود و انتظار می رود در مورد واردات کالاهای مشابه دقت های استاندارد بسیار بیشتر باشد.