مدیریت اثر تغییرات اقلیمی: اولین استاندارد بین المللی برای انطباق منتشر شد

 

Managing the impact of climate change: First International Standard for adaptation published

 

درحالیکه برخی از بزرگترین شرکت های جهان ارزش مخاطرات آب و هوایی برای کسب و کارشان را نزدیک به یک تریلیون دلار ارزشگذاری می کنند، اثر تغییرات اقلیمی را نمی توان نادیده گرفت. کسب و کارها نیاز به انطباق دارند و یک استاندارد بین المللی به تازگی منتشر شده تا به آنها کمک کند.

آب و هوای غیرقابل پیش بینی، درجه حرارت در حال افزایش و آلاینده های گازهای گلخانه ای، همه جنبه هایی از تغییرات اقلیمی است که می توانند بر کسب و کارها اثرگذار باشند و همزمان می توانند فرصت هایی را هم ایجاد کنند. گزارش اخیر کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) نشان داد که گروهی از بزرگترین شرکت های جهان، با ارزش مجموعاً 17 تریلیون دلار، ارزش ریسک تغییرات اقلیمی بر کسب و کارشان را حدوداً 1 تریلیون دلار برآورد کرده اند. از سوی دیگر، دستاوردهای بالقوه حاصل از فرصت های تجاری را تقریباً بیش از دو برابر ارزیابی کرده اند.

بنابراین داشتن برنامه های قوی برای انطباق با تغییرات اقلیمی، کلید موفقیت کسب و کار است.

استاندارد ISO 14090، انطباق با تغییرات آب و هوایی- اصول، الزامات و دستورالعمل ها اولین استاندارد ایزو در این حوزه است و هدف از آن کمک به سازمان ها در ارزیابی اثرات تغییرات آب و هوایی و تعیین هدف برای انطباق موثر است. همچنین این استاندارد به آنها در تعیین و مدیریت ریسک و تصاحب فرصت هایی که تغییرات آب و هوایی می تواند به همراه داشته باشد، کمک می کند.

این استاندارد چارچوبی ارائه می دهد که سازمان ها را قادر می سازد تا نسبت به انطباق با تغییرات اقلیمی حین طراحی و اجرای خط مشی ها، راهبردها، برنامه ها و فعالیت ها توجه کافی داشته باشند.

هدف این است که این استانداردی جامع برای انطباق با تغییرات آب و هوایی باشد و کمیته در مورد دیگر استانداردهایی کار کند که دستورالعمل های آینده را ارائه می کنند. این مطلب شامل استاندارد ایزو 14091 و ایزو 14092 است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به پورتال ایزو در نشانی www.iso.org مراجعه کنید.

 

منبع: پرتال ایزو

مترجم: پریسا فقیهی