مدیریت اطلاعات حریم خصوصی:اولین استاندارد بین المللی به تازگی منتشر شد

امروز بیش از هر زمان دیگر با هم در ارتباطیم و دنیای دیجیتالی ما شادی ها و خطرات خود را نیز به همراه دارد. با توجه به حملات علیه کسب و کارها که تقریباً در چند سال گذشته دو برابر شده اند و تهدیدی جدی برای ثبات جهانی هستند، امنیت سایبری با نگرانی های فزاینده ای روبه روست.

 

قوانین و مقررات به سرعت برای کاهش این خطرات و محافظت از حریم شخصی دیجیتال در حال اجرا هستند. اولین استاندارد بین المللی جهان برای کمک به سازمان ها در مدیریت اطلاعات حریم شخصی و برآورده کردن الزامات نظارتی به تازگی منتشر شده است.

محافظت از حریم شخصی دیجیتال یک نگرانی خاص در دنیای کسب و کار است. استاندارد ISO/IEC 27701 با عنوان تکنیک های امنیتی- الحاقیه ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 برای مدیریت امنیت اطلاعات حریم شخصی- الزامات و دستورالعمل ها، الزامات ایجاد، اجرا،نگهداری و بهبود مستمر را برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات حریم شخصی خاص مشخص می کند، به زبان ساده تر، یک سیستم مدیریت برای حمایت از داده های شخصی.

استاندارد ISO/IEC 27001 که پیشتر از آن با عنوان ISO/IEC 27552 یاد می شد، الزامات ضروری بیشتری را ارائه می کند که در حوزه حریم خصوصی لازم هستند.

این استاندارد توسط کمیته فنی ISO/IEC JTC1/SC 27 با عنوان حمایت از امنیت اطلاعات، امنیت سایبری و حریم شخصی تدوین شده که متشکل از کارشناسانی از سراسر جهان و از مراجع قانونگذار حفاظت از داده ها، دفاتر امنیتی، دانشگاه ها و صنایع می باشد.

 

ترجمه:  پریسا فقیهی - دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل

منبع: اخبار سایت ایزو -  August 2019