مزرعه‌داران کردستانی پروانه حد مجاز آلاینده‌ها را دریافت می‌کنند

با هدف صدور پروانه حد مجاز آلاینده‌ها، از دو مزرعه توت فرنگی تحت عنوان محصول سالم، در خرداد ماه سال جاری بازرسی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کردستان: در راستای حمایت از محصول سالم و ارگانیک و اخذ پروانه حد مجاز آلاینده ها توسط صاحبان مزرعه کشاورزی، در گشت مشترکی با نمایندگان جهاد کشاورزی و استاندارد استان کردستان، از دو مزرعه توت فرنگی واقع در روستای شیان بازرسی و نمونه برداری صورت گرفت.
بر اساس این گزارش ، طبق گفته‌ی  صاحبان این دو مزرعه در این دو مزرعه از هیچ نوع آلاینده‌ای برای محصولات استفاده نشده است.

گفتنی است بعد از نمونه برداری محصول، نمونه‌ها توسط آزمایشگاه همکار استاندارد مورد آزمون قرار می گیرد که در صورت انطباق محصول با استاندارد ملی مربوطه، پروانه حد مجاز آلاینده ها  برای این دو مزرعه صادر خواهد شد.