مشکلات مرز گمرک باشماق مریوان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به منظور بررسی مشکلات استاندارد در مرز گمرک باشماق و پیگیری محل مناسب برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تعیین تعرفه‌ی مجدد در مرز باشماق، مدیرکل امور اقتصادی استانداری و معاون استاندارد سازی و آموزش استاندارد کردستان از مرز گمرک باشماق بازدید کردند.

همزمان با این بازدید معاون استانداردسازی و آموزش استاندارد کردستان با مدیرکل گمرک باشماق، در راستای بررسی  مشکلات نمونه برداری فرآورده های نفتی، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار مقرر شد، نمونه های شاهد فرآورده های نفتی که مطابق ماده 45 نمونه برداری شده اند در اختیار و کنترل گمرک قرار گیرند.