مفهوم پوستر روز جهانی استاندارد سال ۲۰۱۸

«استانداردهای بین­ المللی و انقلاب صنعتی چهارم»

هر سال در تاریخ 14 اکتبر برابر با 22 مهر ، روز جهانی استاندارد را در سراسر جهان گرامی می دارند و در این روز از تلاش هزاران کارشناس همکار با سازمانهای IEC، ISO و ITU که استانداردهای بین المللی تشویقی را تدوین می کنند، تقدیر می شود.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، در گزارش سازمان بین المللی استاندارد ( ISO) اعلام شده است:  پوستر امسال با الهام از موضوع انقلاب صنعتی چهارم، که مرزهای میان دنیای دیجیتال و واقعیت را محو می­ کند، طراحی شد و در این پوستر دست باز و مصمم یک ربات را به صورت برجسته نشان می­ دهد که به دنبال ارتباط گیری و کار با مردم است.

گفتنی است، این طرح برگرفته از رقابت روز جهانی استاندارد است که از هنرمندان و علاقه مندان در سراسر دنیا دعوت به عمل آمد تا با طراحی خود نشان دهند که چگونه می­ توانیم از جدیدترین فناوری­ها همراه با استانداردهای بین­ المللی برای ایجاد اثرات مثبت بر جهان استفاده نماییم.