مهر ضابطیت قضایی بر نام کارشناسان استاندارد کردستان محک خورد

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: در راستای اجرای تبصره یک از ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان این اداره‌کل به عنوان ضابطین دادگستری معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، یزدانی افزود: بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.

وی اظهار داشت: مطابق تبصره‌ی یک ماده ۱۹، کارشناسان سازمان می‌توانند در انجام وظایف قانونی خود، به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند، در همین راستا کارشناسان این اداره‌کل پس از گذراندن دوره‌ی آموزشی ضابطین قضایی، موفق به دریافت شناسه ضابطیت قضایی شدند.