میز خدمت در استاندارد کردستان راه اندازی شد

مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم میز خدمت در اداره‌کل استاندارد استان کردستان راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان اظهار داشت: بر اساس تاکید رئیس جمهوری و در راستای حفظ حقوق شهروندی، راه اندازی سامانه میز خدمت در سازمان های دولتی مورد تاکید قرار گرفت. وی اضافه کرد: راه اندازی میزخدمت از سرگردانی و مراجعات مکرر مردم به نهادهای دولتی جلوگیری می کند و به مراجعین در یک محل پاسخ لازم داده می شود.

لهونیان اظهار داشت: اجرای این طرح نیارمند تدارک یکسری ملزمات از جمله ارایه آموزش، تامین محل مناسب و پیش بینی نیروهای متخصص و توانمند برای حضور در این مکان ها به منظور پاسخگویی مطلوب به مردم است.

 مدیرکل استاندارد استان کردستان با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: این اداره‌کل جهت خدمات دهی سریع به مراجعین به گونه ای اقدام کرده که مراجعه کنندگان دچار سرگردانی نشوند و در یک مکان پاسخ سوال و درخواست خود را دریافت کنند.