نشان و لگوی استاندارد ایران از اعتبار ویژه ای برخوردار است

معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امروزه نشان و لگوی استاندارد ایران از اعتبار ویژه ای برخوردار است و این اقدام نشان می دهد نگاه حاکمیت توسعه کمی و کیفی استاندارد است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان ؛ حمید اشتری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد کردستان که در سنندج برگزار شد گفت: کوچک سازی دولت همواره در برنامه های توسعه ای کشور مطرح بودهاما سازمان استاندارد تنها بخشی از دولت است که با توسعه مواجه بوده است.

معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی ومجلس سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: امروزه نشان و لگوی استاندارد ایران از اعتبار ویژه ای برخوردار است و این اقدام نشان می دهد نگاه حاکمیت توسعه کمی و کیفی استاندارد است.

او افزود: سازمان استاندارد ایران عضو ۱۱ مجمع بین المللی بوده که مهمترین آن ایزو است و این فعالیت های کلان سازمان را می رساند.

اشتری اظهار داشت: در سال ۲۰۱۹ رتبه و جایگاه استاندارد ایران از ۲۲ به ۲۱ ارتقا یافته است که نشان از شاخص های عملکردی این سازمان است.

وی با بیان اینکه تدوین استانداردهای بین المللی و ملی و بازنگری آنها از فعالیت های همه جانبه سازمان است، گفت: شورای عالی استاندارد عالی ترین رکن تصمیم گیری و متشکل از تعدادی از اعضای هیات دولت است.