نشست کمیته پژوهشی در کردستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: نشست کمیته پژوهشی استاندارد با حضور مدیرکل استاندارد کردستان، اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان و سازمان‌های مرتبط،  به منظور داوری و رسیدگی طرح‌های پژوهشی مرتبط، در این اداره‌کل برگزار شد.

در این جلسه تعداد 6 عنوان طرح مورد بررسی قرار گرفت که تعداد 2 عنوان از طرح‌ها جهت اصلاح مطابق قوانین استاندارد و چارچوب موردنظر عودت داده شد.

گفتنی است سایر طرح‌ها به‌دلیل نداشتن شرایط کامل از نظر مطابقت با اولویت‌های این اداره‌کل به مرحله تصویب نرسید.