نصب المان استاندارد در شهر بانه

منصور لهونيان مديركل استاندارد كردستان از نامگذاري اولين ميدان در استان كردستان در شهر بانه به نام استاندارد و نصب المان استاندارد در اين ميدان در شهريور ماه امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره‌كل استاندارد استان كردستان، منصور لهونيان گفت: با پيگيريهاي به عمل آمده و هماهنگي هاي انجام شده با شهرداري بانه، در جهت ترويج فرهنگ استفاده از محصولات استاندارد و حمايت از مصرف كالاي باكيفيت داخلي، امروز يكشنبه 25 شهريورماه 1397 , در سال
'حمايت از كالاي ايراني'، المان استاندارد در ميداني كه با نام 'استاندارد' نامگذاري خواهد شد،  در منطقه شهرك توحيد شهر بانه نصب شد.
وي با بيان اينكه براي اولين بار است كه ميداني در يكي از شهرهاي استان با نام 'استاندارد' نامگذاري مي شود، افزود: اين المان در مهر امسال همزمان با گراميداشت هفته‌ي استاندارد افتتاح خواهد شد.