نمایندگان فقیه ناظر بر امر حلال به تفکیک استانها معرفی شدند

آیت الله احمد مبلغی، فقیه مجتهد و صاحبنظر در امر حلال، حجت الاسلام رمضان محمدی کیا را به عنوان مشاور و نماینده فقیه ناظر بر امر حلال در استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان و ایلام و حجت الاسلام روح اله شاه حسینی را به عنوان مشاور و نماینده فقیه ناظر بر امر حلال در استانهای گیلان و مازندران معرفی کرد.

پیش از این حجت الاسلام عبدالرضا دغاغله، به عنوان مشاور و نماینده فقیه ناظر بر امر حلال در استانهای فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد معرفی شده بود. 

آیت الله احمد مبلغی با حکم نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، فقیه مجتهد و صاحبنظر در امر حلال در کشور است.

براساس تبصره 2 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال، موظف است به‌ منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید.